Registračný poplatok za prihlásenie auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla je jednou z nevyhnutných súčastí procesu jeho prihlásenie a registrácia. Na Slovensku je potrebné zaplatiť registračný poplatok za prihlásenie auta, ktorý zahŕňa náklady na spracovanie dokladov, výrobu registračných značiek a iných náležitostí. V tomto článku vám poskytneme podrobné informácie o registračnom poplatku a krokoch potrebných na úspešné prihlásenie auta.

Registračný poplatok: Základné informácie

Registračný poplatok sa líši v závislosti na niekoľkých faktoroch, ako sú druh vozidla, jeho emisie, výkon motora, vek vozidla a miesto registrácie. Poplatok zahŕňa správne poplatky, výrobu registračných značiek a prípadne aj technickú kontrolu vozidla.

Kroky na prihlásenie auta

 1. Získajte potrebné doklady: Pred prihlásením auta je potrebné získať všetky potrebné doklady, medzi ktoré patria:
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz)
  • Technický preukaz vozidla (veľký technický preukaz)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z motorových vozidiel (ak je potrebné)
  • Platný doklad totožnosti vlastníka vozidla
  • Zmluva o prevode vlastníctva (v prípade ojazdeného vozidla)
 2. Vyplňte žiadosť o prihlásenie auta: Po získaní všetkých potrebných dokladov vyplňte žiadosť o prihlásenie vozidla. Táto žiadosť obsahuje údaje o vozidle a jeho vlastníkovi a je potrebná pre správne úrady na spracovanie prihlásenia.
 3. Zaplaťte registračný poplatok: Zaplatenie registračného poplatku je nevyhnutnou súčasťou procesu prihlásenia auta. Poplatok je možné zaplatiť hotovosťou, prevodom alebo platobnou kartou na príslušnom úrade alebo online, ak ponúka túto možnosť.
 4. Predložte doklady a žiadosť na príslušný úrad: S kompletnou žiadosťou a všetkými potrebnými dokladmi navštívte miestny okresný úrad alebo dopravný inšpektorát, ktorý je príslušný pre miesto vašej trvalého pobytu. Úradník overí vaše doklady, spracuje žiadosť a po zaplatení registračného poplatku vám vydá registračné značky a potvrdenie o prihlásení auta.
 5. Umiestnite registračné značky na auto: Po obdržaní registračných značiek ich upevnite na prednú a zadnú časť vozidla v súlade s právnymi predpismi.
 6. Nezabudnite na poistenie: Predtým, ako začnete s autom jazdiť, nezabudnite uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) a prípadne aj dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašom vozidle v prípade nehody.

Tipy na ušetrenie pri registračnom poplatku

 1. Overte si aktuálne sadzby: Pred prihlásením auta si overte aktuálne sadzby registračných poplatkov, ktoré sa môžu meniť. Tieto informácie nájdete na webových stránkach príslušných úradov alebo na informačných portáloch o doprave a vozidlách.
 2. Zvážte predčasné prihlásenie: Ak plánujete kúpiť nové auto, zvážte jeho prihlásenie skôr, ako nastane povinná lehota na prihlásenie vozidla. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť prípadným pokutám alebo zvýšeniu poplatkov.

Registračný poplatok za prihlásenie auta je nevyhnutnou súčasťou procesu kúpy a registrácie vozidla na Slovensku. Dôkladne sa oboznámte s potrebnými krokmi, aby ste zaistili, že váš proces prihlásenia auta prebehne hladko a bez komplikácií. Dodržiavaním predpisov a splnením všetkých požiadaviek sa môžete vyhnúť nepredvídaným problémom a pokutám, čo vám umožní bezstarostne využívať vaše vozidlo na slovenských cestách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *