PZP na prívesný vozík: Ako to funguje a čo by ste mali vedieť

Pri používaní prívesného vozíka, či už na prepravu nákladu, rekreáciu alebo z profesionálnych dôvodov, je dôležité mať na pamäti povinnosti súvisiace s poistením. V tomto článku sa pozrieme na povinné zmluvné poistenie (PZP) pre prívesné vozíky na Slovensku a na to, čo by ste mali vedieť pred jeho použitím.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre prívesný vozík

Na Slovensku je PZP povinné pre všetky motorové vozidlá a ich prívesy. PZP kryje škody spôsobené tretím stranám pri používaní vozidla alebo prívesu. Pre prívesné vozíky to znamená, že musia byť poistené, pokiaľ sú pripojené k motorovému vozidlu a používané na verejnej komunikácii.

Ako získať PZP pre prívesný vozík

Získanie PZP pre prívesný vozík je relatívne jednoduché. Poistenie prívesu je väčšinou zahrnuté v PZP vozidla, ktoré ho ťahá. To znamená, že nemusíte uzatvárať samostatnú zmluvu o PZP pre príves. Poistka vozidla kryje zodpovednosť za škody spôsobené prívesom počas jeho použitia.

Dôležité informácie o PZP pre prívesný vozík

 1. Krytie škôd: Ako sme už spomenuli, PZP kryje škody spôsobené tretím stranám pri používaní prívesu. Ak však potrebujete krytie pre škody na samotnom prívese, mali by ste zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia.
 2. Limit hmotnosti: PZP kryje prívesy s maximálnou povolenou hmotnosťou do 3 500 kg. Ak váš príves má vyššiu hmotnosť, mali by ste sa poradiť s poisťovňou o dostupných možnostiach poistenia.
 3. Použitie v zahraničí: PZP platí aj pre použitie prívesu v zahraničí v rámci Európskej únie a v štátoch, ktoré uzatvorili dohodu o zelenej karte. Pred cestou do zahraničia sa vždy uistite, že máte so sebou doklad o platnom PZP a zelenú kartu, ktorá slúži ako medzinárodný preukaz poistenia.
 4. Identifikácia prívesn´ého vozíka: Pri uzatváraní PZP pre váš príves je potrebné zadať identifikačné číslo prívesu, ktoré sa nachádza v technickom preukaze prívesu. Toto číslo pomáha poisťovni identifikovať príves a určiť, či je krytý PZP vozidla, ktoré ho ťahá.
 5. Zmena vozidla: Ak meníte vozidlo, ktoré bude ťahať príves, je dôležité informovať svoju poisťovňu o tejto zmene, aby mohli aktualizovať údaje v poistnej zmluve. PZP sa potom automaticky prenesie na nové vozidlo.
 6. Kontrola platnosti PZP: Pred použitím prívesu je dôležité skontrolovať platnosť PZP. V prípade, že poistka nie je platná, môžete čeliť pokutám a zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám pri používaní prívesu.

PZP pre prívesný vozík je dôležitou súčasťou používania takýchto vozidiel Slovensku. Je zodpovednosťou majiteľa prívesného vozíka a vozidla, ktoré ho ťahá, aby sa uistil, že prívesný vozík je riadne poistený a že všetky poistné záležitosti sú v súlade s platnými predpismi. Týmto spôsobom sa chránite pred nečakanými nákladmi a zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám pri používaní prívesného vozíku.

PZP a stret so zverou: Ako sa chrániť a čo riešiť po nehode

Stret so zverou je na slovenských cestách pomerne bežným javom, a preto je dôležité vedieť, ako sa pred takýmto nepríjemným zážitkom chrániť a ako postupovať, ak už k nemu dôjde. V tomto článku sa pozrieme na to, ako vám v takýchto prípadoch môže pomôcť povinné zmluvné poistenie (PZP) a aké kroky by ste mali podniknúť po nehode.

Ako sa chrániť pred stretom so zverou

 1. Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia: Znižte rýchlosť, najmä v oblastiach so značkami varujúcimi pred zverou. Zvieratá sa často pohybujú bližšie k cestám v čase súmraku a svitania, preto je potrebné byť v týchto hodinách obzvlášť opatrný.
 2. Používajte diaľkové svetlá: V noci používajte diaľkové svetlá, aby ste lepšie videli okolie cesty. Pokiaľ zbadáte zviera pri ceste, prepínačte medzi diaľkovými a stretávacími svetlami, čo môže zviera odradiť od vstupu na cestu.
 3. Pozor na stáda: Ak uvidíte jedno zviera, buďte pripravení na to, že môže byť v blízkosti viac zvierat. Zvieratá často cestujú vo skupinách, takže stret s jedným zvieraťom môže signalizovať prítomnosť ďalších.

PZP a krytie nákladov pri nehode so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP) poskytuje základné krytie nákladov, ktoré môžu vzniknúť pri dopravnej nehode. Avšak v prípade stretu so zverou PZP nepokrýva škody na vozidle poistníka. Na krytie škôd spôsobených zrážkou so zverou je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré tieto škody pokrýva.

Postup po nehode so zverou

 1. Zabezpečte miesto nehody: Zapnite výstražné svetlá a postavte výstražný trojuholník, aby ste upozornili ostatných vodičov na situáciu.
 2. Oznámte nehodu polícii: Ak došlo k zrážke so zverou, informujte políciu o nehode. Polícia vykoná kontrolu miesta nehody a zostaví protokol, ktorý bude dôležitý pre následné konanie s poisťovňou.
 3. Skontrolujte zranenia a škody na vozidle: Uistite sa, že nikto nebol zranený, a ak je to potrebné, zavolajte záchranku. Prehodnoťte škody na vozidle a odfotite si miesto nehody a poškodenia vozidla, aby ste mali dostatok dôkazov pre poisťovňu.
 4. Kontaktujte svoju poisťovňu: Čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode. Poskytnite im všetky potrebné informácie vrátane protokolu od polície, fotografií a podrobností o nehode.
 5. Vyplňte a podajte poistnú udalosť: Poisťovňa vám poskytne formulár na nahlásenie poistnej udalosti. Vyplňte ho podľa pokynov a doručte ho spolu s potrebnými dokladmi poisťovni.
 6. Oprava vozidla: Po schválení poistnej udalosti poisťovňou si dohodnite opravu vozidla v autorizovanom servise. Poisťovňa pokryje náklady na opravu v rámci havarijného poistenia, pokiaľ boli splnené všetky podmienky.

Stret so zverou je situácia, ktorej by sme sa najradšej vyhli, avšak na slovenských cestách sa môže stať pomerne často. Dôležité je vedieť, ako sa pred takýmito stretmi chrániť, a v prípade nehody vedieť, ako postupovať a ako vám v takýchto prípadoch môže pomôcť havarijné poistenie. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a správnym postupom po nehode minimalizujete riziko a zabezpečíte, že vaše vozidlo bude čo najskôr opravené a vrátené do prevádzky.

Prepis auta v okrese aj mimo okres: Ako na to a čo je potrebné?

Prepis vlastníctva auta je bežnou súčasťou procesu pri kúpe alebo predaji vozidla. Je dôležité postupovať podľa platných právnych predpisov, aby sa zabránilo možným problémom alebo pokutám. V tomto článku sa pozrieme na proces prenosu vlastníctva vozidla v rámci jedného okresu, ako aj na prepis v prípade, ak kupujúci a predávajúci žijú v rôznych okresoch na Slovensku.

Ako na prepis auta v okrese

Ak sa oba subjekty nachádzajú v rovnakom okrese, proces prenosu vlastníctva vozidla prebieha nasledovne:

 1. Získajte potrebné doklady: Predávajúci by mal pripraviť všetky potrebné dokumenty, medzi ktoré patria:
 1. Vyplňte zmluvu o prevode vlastníctva: Kupujúci a predávajúci musia spoločne vyplniť a podpísať zmluvu o prevode vlastníctva vozidla. Táto zmluva by mala obsahovať údaje o oboch stranách, údaje o vozidle a podmienky prevodu.
 2. Doručte doklady na dopravný inšpektorát: Kupujúci by mal doručiť všetky potrebné dokumenty na príslušný dopravný inšpektorát. Úradník overí doklady a zaeviduje zmenu vlastníka vozidla v registri vozidiel.
 3. Zaplaťte poplatok: Kupujúci je povinný zaplatiť administratívny poplatok za zmenu vlastníka vozidla. Poplatok sa môže líšiť v závislosti od okresu a typu vozidla.
 4. Prevziať doklady: Po úspešnom dokončení procesu prepisu kupujúci obdrží nový technický preukaz a potvrdenie o evidencii vozidla na svoje meno.

Ako na prepis auta mimo okresu

V prípade, že kupujúci a predávajúci žijú v rôznych okresoch, proces prenosu vlastníctva vozidla je takmer rovnaký, avšak s niekoľkými rozdielmi:

 1. Získajte potrebné doklady: Postup je rovnaký ako pri prepise v rámci okresu. Predávajúci musí pripraviť potrebné dokumenty vrátane technického preukazu vozidla, platného dokladu o PZP a dokladu o evidencii vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
 2. Vyplňte zmluvu o prevode vlastníctva: Kupujúci a predávajúci spoločne vyplnia a podpíšu zmluvu o prevode vlastníctva vozidla, ktorá by mala obsahovať údaje o oboch stranách, údaje o vozidle a podmienky prevodu.
 3. Doručte doklady na dopravný inšpektorát: V tomto prípade musí kupujúci doručiť všetky potrebné dokumenty na dopravný inšpektorát v okrese, v ktorom je jeho trvalé bydlisko. Úradník overí doklady a zaeviduje zmenu vlastníka vozidla v registri vozidiel.
 4. Zaplaťte poplatok: Kupujúci je povinný zaplatiť administratívny poplatok za zmenu vlastníka vozidla. Poplatok sa môže líšiť v závislosti od okresu a typu vozidla.
 5. Prevziať doklady: Po úspešnom dokončení procesu prepisu kupujúci obdrží nový technický preukaz a potvrdenie o evidencii vozidla na svoje meno.

Proces prenosu vlastníctva vozidla je podobný, či už sa obidve strany nachádzajú v rovnakom okrese alebo v rôznych okresoch. Hlavným rozdielom je miesto doručenia potrebných dokumentov. Dôkladná príprava a dodržiavanie platných predpisov zabezpečia hladký priebeh prepisu vlastníctva vozidla a zabránia možným komplikáciám alebo pokutám. Vždy je dobré overiť si aktuálne informácie a poplatky priamo na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo na webových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako si vybrať to správne

Cestovné poistenie je neoceniteľným nástrojom na ochranu cestovateľov pred rôznymi rizikami a nepredvídateľnými udalosťami, ktoré môžu nastať počas dovolenky alebo služobnej cesty. Tento článok sa zameriava na význam cestovného poistenia, jeho základné druhy a kritériá, ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere správnej poistnej zmluvy.

Dôležitosť cestovného poistenia

Cestovné poistenie poskytuje cestovateľom ochranu pred rôznymi rizikami, ktoré môžu nastať počas cesty, ako napríklad:

 1. Zdravotné náklady: Cestovné poistenie zabezpečuje pokrytie nákladov na lekársku starostlivosť v prípade úrazu alebo choroby počas cesty. V zahraničí môžu byť zdravotné náklady veľmi vysoké a bez poistenia by ste museli tieto náklady znášať sami.
 2. Zrušenie alebo prerušenie cesty: Cestovné poistenie môže pokryť náklady, ktoré vám vzniknú v prípade zrušenia alebo prerušenia cesty z dôvodu vážnych dôvodov, ako sú zdravotné problémy, smrť blízkeho príbuzného alebo nepredvídateľné udalosti.
 3. Strata alebo poškodenie batožiny: Cestovné poistenie môže poskytnúť náhradu za stratu alebo poškodenie batožiny a osobných vecí počas cesty.
 4. Poistenie zodpovednosti: Cestovné poistenie môže pokryť náklady na škody spôsobené tretím osobám v dôsledku úrazu alebo poškodenia majetku.

Druhy cestovného poistenia

Existujú rôzne druhy cestovného poistenia, ktoré zohľadňujú špecifické potreby cestovateľov. Medzi najbežnejšie patria:

 1. Jednorázové cestovné poistenie: Tento druh poistenia sa vzťahuje na jednu konkrétnu cestu a môže byť prispôsobený dátumom, destinácii a špecifickým potrebám cestovateľa.
 2. Multi-trip cestovné poistenie: Multi-trip poistenie je určené pre cestovateľov, ktorí plánujú viacero ciest počas jedného roka. Tento druh poistenia poskytuje pokrytie pre všetky cesty počas zmluvne dohodnutého obdobia, čo môže byť finančne výhodné pre častých cestovateľov.
 1. Cestovné poistenie pre dlhodobé pobyty: Toto poistenie je určené pre cestovateľov, ktorí plánujú dlhodobé pobyty v zahraničí, napríklad pri štúdiu alebo pracovnom pobyte. Zohľadňuje špecifické potreby dlhodobých cestovateľov a poskytuje rozšírené pokrytie.
 2. Poistenie pre špeciálne skupiny: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú špeciálne poistenie pre konkrétne skupiny cestovateľov, ako sú študenti, seniori alebo športovci.

Ako si vybrať správne cestovné poistenie

Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Cieľová destinácia: Overte si, či je vaša destinácia zahrnutá do zóny pokrytia vášho cestovného poistenia. Niektoré poistenia majú obmedzenia alebo výnimky pre určité oblasti alebo krajiny.
 2. Dĺžka cesty: Pri výbere poistenia zohľadnite dĺžku cesty a zvážte, či je pre vás vhodnejšie jednorázové alebo multi-trip poistenie.
 3. Požadované krytie: Preskúmajte, aké riziká chcete mať pokryté, a zohľadnite ich pri výbere poistky. Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky potrebné oblasti, ako sú zdravotné náklady, zrušenie cesty, strata batožiny a zodpovednosť voči tretím stranám.
 4. Limit nákladov: Preštudujte si limity náhrady a uistite sa, že sú primerané vašim potrebám. Nízke limity náhrady môžu byť nevýhodné v prípade vážnej udalosti.
 5. Doplňkové krytie: Zvážte možnosť dobrovoľných doplnkových krytí, ako sú poistenie športových aktivít, poistenie zariadenia alebo poistenie cestovateľských šekov.

Cestovné poistenie je kľúčovým prvkom zabezpečenia pohodlia a bezpečnosti pri cestovaní. Dôkladne zvážte svoje potreby a možnosti, aby ste si vybrali správnu poistku, ktorá vám poskytne pokoj mysle a finančnú ochranu v prípade nepredvídateľných udalostí. Zohľadnením všetkých uvedených faktorov a dôkladným porovnaním rôznych ponúk na trhu môžete nájsť cestovné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim individuálnym potrebám a zabezpečí, že vaše cestovanie bude bezstarostné a príjemné.

Registračný poplatok za prihlásenie auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Pri kúpe nového alebo ojazdeného vozidla je jednou z nevyhnutných súčastí procesu jeho prihlásenie a registrácia. Na Slovensku je potrebné zaplatiť registračný poplatok za prihlásenie auta, ktorý zahŕňa náklady na spracovanie dokladov, výrobu registračných značiek a iných náležitostí. V tomto článku vám poskytneme podrobné informácie o registračnom poplatku a krokoch potrebných na úspešné prihlásenie auta.

Registračný poplatok: Základné informácie

Registračný poplatok sa líši v závislosti na niekoľkých faktoroch, ako sú druh vozidla, jeho emisie, výkon motora, vek vozidla a miesto registrácie. Poplatok zahŕňa správne poplatky, výrobu registračných značiek a prípadne aj technickú kontrolu vozidla.

Kroky na prihlásenie auta

 1. Získajte potrebné doklady: Pred prihlásením auta je potrebné získať všetky potrebné doklady, medzi ktoré patria:
  • Osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz)
  • Technický preukaz vozidla (veľký technický preukaz)
  • Potvrdenie o zaplatení dane z motorových vozidiel (ak je potrebné)
  • Platný doklad totožnosti vlastníka vozidla
  • Zmluva o prevode vlastníctva (v prípade ojazdeného vozidla)
 2. Vyplňte žiadosť o prihlásenie auta: Po získaní všetkých potrebných dokladov vyplňte žiadosť o prihlásenie vozidla. Táto žiadosť obsahuje údaje o vozidle a jeho vlastníkovi a je potrebná pre správne úrady na spracovanie prihlásenia.
 3. Zaplaťte registračný poplatok: Zaplatenie registračného poplatku je nevyhnutnou súčasťou procesu prihlásenia auta. Poplatok je možné zaplatiť hotovosťou, prevodom alebo platobnou kartou na príslušnom úrade alebo online, ak ponúka túto možnosť.
 4. Predložte doklady a žiadosť na príslušný úrad: S kompletnou žiadosťou a všetkými potrebnými dokladmi navštívte miestny okresný úrad alebo dopravný inšpektorát, ktorý je príslušný pre miesto vašej trvalého pobytu. Úradník overí vaše doklady, spracuje žiadosť a po zaplatení registračného poplatku vám vydá registračné značky a potvrdenie o prihlásení auta.
 5. Umiestnite registračné značky na auto: Po obdržaní registračných značiek ich upevnite na prednú a zadnú časť vozidla v súlade s právnymi predpismi.
 6. Nezabudnite na poistenie: Predtým, ako začnete s autom jazdiť, nezabudnite uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) a prípadne aj dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašom vozidle v prípade nehody.

Tipy na ušetrenie pri registračnom poplatku

 1. Overte si aktuálne sadzby: Pred prihlásením auta si overte aktuálne sadzby registračných poplatkov, ktoré sa môžu meniť. Tieto informácie nájdete na webových stránkach príslušných úradov alebo na informačných portáloch o doprave a vozidlách.
 2. Zvážte predčasné prihlásenie: Ak plánujete kúpiť nové auto, zvážte jeho prihlásenie skôr, ako nastane povinná lehota na prihlásenie vozidla. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť prípadným pokutám alebo zvýšeniu poplatkov.

Registračný poplatok za prihlásenie auta je nevyhnutnou súčasťou procesu kúpy a registrácie vozidla na Slovensku. Dôkladne sa oboznámte s potrebnými krokmi, aby ste zaistili, že váš proces prihlásenia auta prebehne hladko a bez komplikácií. Dodržiavaním predpisov a splnením všetkých požiadaviek sa môžete vyhnúť nepredvídaným problémom a pokutám, čo vám umožní bezstarostne využívať vaše vozidlo na slovenských cestách.

PZP pre motocykel: Ako zabezpečiť ochranu pre vás a váš motocykel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vodič motocykla na Slovensku. Toto poistenie chráni tretie strany pred škodami spôsobenými vodičom motocykla v prípade dopravnej nehody. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre motocykel, ako ho získať a aké sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú jeho cenu.

Ako získať PZP pre motocykel

 1. Porovnajte ponuky: Pred uzavretím PZP pre motocykel si zistite, ktoré poisťovne ponúkajú toto poistenie na Slovensku. Vyhľadajte ponuky od rôznych poisťovní a porovnajte ich ceny, podmienky a služby. Môžete použiť online porovnávače poistiek, ktoré vám umožnia získať cenové ponuky od viacerých poisťovní naraz.
 2. Vyplňte žiadosť: Po vybratí si poisťovne vyplňte žiadosť o PZP pre motocykel. Žiadosť môžete podať osobne na pobočke poisťovne, cez telefón alebo online. Pri žiadosti budete musieť poskytnúť údaje o motocykli (napr. značka, model, objem motora), údaje o vodičovi (napr. vek, skúsenosti, počet škodových udalostí) a požadovaný dátum začiatku poistenia.
 3. Uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné: Po schválení žiadosti uzavrite zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou a zaplaťte poistné. Poistné môžete zaplatiť naraz alebo v splátkach, podľa dohody s poisťovňou.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre motocykel

 1. Objem motora: Všeobecne platí, že čím väčší objem motora má motocykel, tým vyššie bude poistné za PZP. Motocykle s väčším objemom motora sú považované za rizikovejšie, pretože môžu dosiahnuť vyššie rýchlosti a spôsobiť väčšie škody v prípade nehody.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné za PZP, pretože sú považovaní za rizikovejších vodičov. Poisťovne zohľadňujú vek vodiča, počet rokov s vodičským oprávnením a históriu škodových udalostí pri výpočte ceny PZP.
 1. Lokalita: Miesto, kde žijete a kde bude motocykel prevádzkovaný, môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Vo väčších mestách alebo oblastiach s vyššou hustotou premávky môže byť vyššie riziko dopravných nehôd, čo zvyšuje cenu poistného.
 2. Bonus-malus systém: Poisťovne na Slovensku používajú bonus-malus systém na hodnotenie rizika vodičov. Vodiči s bezúhonnou jazdnou históriou a bez škodových udalostí môžu získať zľavy na poistnom (bonus), zatiaľ čo vodiči s historiou škodových udalostí môžu čeliť zvýšeniu poistného (malus).
 3. Poistenie proti krádeži: Ak chcete zahrnúť poistenie proti krádeži do vášho PZP, môže to zvýšiť cenu poistného. Poisťovne zohľadňujú riziko krádeže motocykla na základe jeho značky, modelu, veku a miesta, kde bude motocykel parkovaný.

Tipy na ušetrenie pri PZP pre motocykel

 1. Využite zľavy: Overte si, či ste oprávnení na zľavy na PZP. Poisťovne môžu poskytnúť zľavy za bezúhonnú jazdnú históriu, absolvovanie špeciálnych kurzov bezpečnej jazdy alebo inštaláciu proti-krádežových zariadení na motocykel.
 2. Vyberajte si správne krytie: Uzatvárajte PZP len s takým rozsahom krytia, ktorý skutočne potrebujete. Vyššie krytie môže zvýšiť cenu poistného, ale nemusí byť vždy potrebné.
 3. Zvážte spolupoistenie: Ak vlastníte viacero motocyklov, môžete ušetriť na PZP tým, že ich zahrnete do jednej poistnej zmluvy. Spolupoistenie môže priniesť zľavy na celkovú cenu poistného.

PZP pre motocykel je zákonom stanovená povinnosť na Slovensku a chráni vodiča a tretie strany pred škodami spôsobenými v prípade dopravnej nehody. Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, zohľadniť faktory ovplyvňujúce cenu poistného a využiť dostupné zľavy na ušetrenie peňazí.

Vždy si udržujte platné PZP pre váš motocykel a pravidelne kontrolujte jeho platnosť. Týmto krokom zabezpečíte legálnu jazdu, ochrániť seba a ostatných účastníkov cestnej premávky a vyhnete sa možným pokutám alebo trestnému stíhaniu za jazdu bez poistenia. Pozrite si aj stránku komunity motorkárov v ČR.

Overenie PZP: Ako zistiť, či má vozidlo platné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá pokrýva škody spôsobiť vodičmi tretím stranám pri dopravnej nehode. Pre vodiča je veľmi dôležité vedieť, či má vozidlo platné PZP, pretože jazda bez neho je nelegálna a môže mať vážne dôsledky vrátane pokút alebo trestného stíhania. V tomto článku sa pozrieme na to, ako overiť PZP vozidla na Slovensku.

Kroky na overenie PZP

 1. Použite internetový portál: Na Slovensku je overenie PZP jednoduché a rýchle prostredníctvom internetového portálu poisťovní. Navštívte webovú stránku centrálneho registra poisťovní, kde môžete overiť PZP podľa SPZ alebo VIN čísla vozidla. Webová stránka sa pripojí k databáze poisťovní a zistí, či je vozidlo poistené alebo nie.

Webová adresa pre overenie PZP: https://www.skp.sk/

 1. Overenie prostredníctvom mobilnej aplikácie: Mnohé poisťovne ponúkajú aj mobilné aplikácie, ktoré umožňujú overiť PZP vozidla priamo z vášho smartfónu. Stačí si stiahnuť aplikáciu, zadať SPZ alebo VIN číslo vozidla a získať informácie o platnosti PZP.
 2. Kontaktujte poisťovňu: Ak nemáte prístup k internetu alebo mobilnej aplikácii, môžete telefonicky kontaktovať svoju poisťovňu a požiadať o overenie PZP. Pri telefonickom kontakte budete musieť poskytnúť SPZ alebo VIN číslo vozidla a niektoré osobné údaje, ako je meno a priezvisko vlastníka vozidla.

Čo robiť, ak zistíte, že PZP nie je platné

Ak ste zistili, že vozidlo nemá platné PZP, je dôležité čo najskôr uzavrieť novú zmluvu o PZP. Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže mať vážne dôsledky vrátane pokút alebo trestného stíhania. Navštívte pobočku poisťovne alebo vybavte najlacnejšie PZP online, aby ste čo najskôr získali platné poistenie pre svoje vozidlo.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre každého vodiča, aby sa uistil, že jeho vozidlo má platné poistenie. Na Slovensku môžete overiť PZP pomocou internetového portálu, mobilnej aplikácie alebo telefonicky kontaktovať svoju poisťovňu. Keď zistíte, že PZP nie je platné, okamžite sa pokúste uzavrieť novú zmluvu o poistení, aby ste zabezpečili legálnu jazdu a vyhli sa možným pokutám alebo trestnému stíhaniu.

Vždy si dávajte pozor na platnosť svojho PZP a pravidelne ho kontrolujte, aby ste boli v súlade so zákonom a chránili seba a ostatných účastníkov cestnej premávky. Overenie PZP je jednoduché a rýchle, a trvá iba niekoľko minút. Investujte tento čas na zabezpečenie svojej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných na cestách.

Havarijné poistenie na Slovensku: Prečo je dôležité a ako ho získať

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý chráni vodiča a jeho vozidlo pred škodami spôsobenými dopravnými nehodami, živelnými pohromami, odcudzením alebo inými nepredvídateľnými udalosťami. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie zaisťuje ochranu pre vás a vaše vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť havarijného poistenia na Slovensku, ako ho získať a na čo by ste mali dbať pri výbere poisťovne.

Dôvody, prečo je havarijné poistenie dôležité

 1. Finančná ochrana: Havarijné poistenie chráni vašu investíciu do vozidla a pokrýva náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade škody. To znamená, že ak dôjde k dopravnej nehode alebo iným udalostiam, ktoré by spôsobili škodu na vašom vozidle, poisťovňa uhradí náklady na opravy alebo výmenu vozidla.
 2. Pokrytie škôd spôsobených živelnými udalosťami: Havarijné poistenie pokrýva škody na vozidle spôsobené povodňami, búrkami, krupobitím, požiarom alebo inými prírodnými katastrofami. Na Slovensku môžu tieto živelné udalosti spôsobiť značné škody na vozidlách.
 3. Ochrana proti odcudzeniu: V prípade, že by bolo vaše vozidlo odcudzené alebo poškodené zlodejmi, havarijné poistenie vám poskytne finančnú náhradu.

Ako získať havarijné poistenie na Slovensku

 1. Porovnajte ponuky: Pred uzavretím havarijného poistenia si zistite, ktoré poisťovne ponúkajú toto poistenie na Slovensku. Vyhľadajte ponuky od rôznych poisťovní a porovnajte ich ceny, rozsah krytia a podmienky.
 2. Zvoľte vhodný rozsah krytia: Havarijné poistenie môže byť získané v rôznych úrovniach krytia, od základneho poistenia po komplexnejšie balíky s rozšíreným krytím. Pri výbere rozsahu krytia zvážte hodnotu vášho vozidla, vek, jeho používanie a aké riziká chcete pokryť. Základné havarijné poistenie zvyčajne pokrýva škody spôsobené dopravnými nehodami a odcudzenie, zatiaľ čo rozšírené balíky môžu zahŕňať aj krytie škôd spôsobených živelnými udalosťami, vandalizmom, poistku pre osobné veci v aute alebo asistenciu pri poruche vozidla.
 3. Overte si podmienky a výluky: Pri výbere havarijného poistenia dôkladne preštudujte podmienky zmluvy a všímajte si prípadné výluky. Niektoré poisťovne môžu mať špeciálne podmienky alebo výluky, ktoré by mohli ovplyvniť vaše nároky na náhradu v prípade škody. Napríklad niektoré poisťovne môžu neposkytnúť krytie v prípade jazdy pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo škôd spôsobených úmyselne.
 4. Posúďte spôsobilosť pre zľavy: Mnohé poisťovne na Slovensku ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, ktorí nemajú žiadne nehody či škodové udalosti. Ak máte bezúhonnú jazdnú históriu, uistite sa, že ste ju uviedli pri žiadosti o havarijné poistenie, aby ste mohli získať zvýhodnenú ponuku.
 5. Uzavrite zmluvu: Po zvážení všetkých dostupných možností a vybratí si najvhodnejšieho havarijného poistenia pre vaše potreby, uzavrite zmluvu s vybranou poisťovňou. Uistite sa, že ste si zmluvu dôkladne prečítali a rozumiete všetkým podmienkam a povinnostiam, ktoré z nej vyplývajú.

Havarijné poistenie je na Slovensku dôležitým nástrojom pre ochranu vašej investície do vozidla a zabezpečenie finančnej náhrady v prípade škôd spôsobených dopravnými nehodami, živelnými udalosťami alebo odcudzením. Vyberte si havarijné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje požiadavkám, ktoré máte.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia: Ako postupovať

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá pokrýva škody spôsobené vodičmi tretím stranám pri dopravnej nehode. Výpoveď PZP môže byť z rôznych dôvodov aktuálna – či už preto, že ste našli lepšiu ponuku, potrebujete zmeniť poisťovňu alebo plánujete predať vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na proces výpovede PZP, ako postupovať a čo je potrebné zvážiť.

Kroky k výpovedi PZP

 1. Zvážte dôvody výpovede: Predtým, než sa rozhodnete pre výpoveď PZP, je dôležité zvážiť, či máte oprávnený dôvod na zmenu. Ak si myslíte, že ste našli lepšiu ponuku alebo máte problémy so súčasnou poisťovňou, uistite sa, že ste porovnali všetky dostupné možnosti a preskúmali ich podmienky.
 2. Dajte výpoveď písomne: Výpoveď PZP musí byť podaná písomne, či už prostredníctvom listu, e-mailu alebo osobne na pobočke poisťovne. Výpoveď by mala obsahovať vaše údaje (meno, adresa, telefónne číslo), údaje o vozidle (značka, model, SPZ), číslo zmluvy a dátum výpovede.
 3. Dodržte výpovednú lehotu: Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac, ale môže sa líšiť v závislosti od podmienok vašej zmluvy. Počas tejto doby musíte naďalej platiť poistné a zodpovedať za škody, ktoré by ste mohli spôsobiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa PZP ukončí.
 4. Uzavrite novú zmluvu o PZP: Ak plánujete naďalej používať vozidlo, je potrebné uzavrieť novú zmluvu o PZP s inou poisťovňou. Urobte tak včas, aby ste predišli obdobiu, kedy by ste neboli poistení. Zistite, kde si nájsť najlacnejšie PZP.
 5. Odhláste vozidlo, ak ho predávate: Ak ste sa rozhodli predať vozidlo, je potrebné ho odhlásiť z registra vozidiel. Toto by ste mali urobiť čo najskôr po predaji vozidla, aby ste sa vyhli zbytočným problémom. Po odhlásení vozidla sa vaše PZP automaticky ukončí. V prípade, že ste vozidlo predali počas výpovednej lehoty, mali by ste o tom informovať svoju poisťovňu, aby vám vrátila prípadné preplatky poistného.

Dôležité upozornenia

 • Pred podaním výpovede si dôkladne preštudujte podmienky svojej zmluvy. Niektoré poisťovne môžu mať špeciálne podmienky alebo sankcie pre prípad výpovede.
 • Vždy zabezpečte, aby ste mali v čase výpovedi PZP uzavretú novú zmluvu s inou poisťovňou, pokiaľ plánujete naďalej používať vozidlo. Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže vás stáť pokutu alebo v horšom prípade aj trestné stíhanie.
 • Ak ste si našli lepšiu ponuku, neváhajte kontaktovať svoju súčasnú poisťovňu a požiadať o zváženie zlepšenia podmienok. Mnohé poisťovne sú ochotné prispôsobiť sa, aby si udržali klientov.

Výpoveď PZP môže byť zložitý a časovo náročný proces. Preto je dôležité postupovať podľa uvedených krokov a dôkladne si preštudovať svoju zmluvu predtým, než sa rozhodnete pre výpoveď. Dbajte na dodržanie výpovednej lehoty, uzavretie novej zmluvy s inou poisťovňou a odhlásenie vozidla v prípade predaja. Týmto spôsobom zaistíte, že budete po celý čas chránení a vyhnete sa možným problémom.

Vzor: https://www.najpravo.sk/obcianske-pravo/rady-a-vzory/vzory-zalob-a-zmluv/v/vypoved-poistnej-zmluvy-vzor.html

Najlacnejšie PZP online porovnanie

Kde si vybaviť povinné zmluvné poistenie?

PZP je jednou zo základných povinností každého majiteľa vozidla. Keďže ide o povinnosť určenú zo zákona, jej nerešpektovanie je riadne trestané a sankcionované vysokými finančnými pokutami. Preto sa neodporúča nikomu v rámci tohto produktu riskovať, hlavne nie tým, ktorí na tom finančne nie sú práve najlepšie. Preto vám odporúčame, vybavte si to online, ktoré vám jednoznačne poskytne tie najlepšie ceny poistenia. Nielen na auto, ale aj na iné vozidlá, daná stránka hneď aj umožní online porovnanie ponúk viacerých poisťovní. Povedzme si, ako to funguje.

Najlacnejšie ceny cez porovnanie PZP online

Určite je rozdiel, či zaplatíte za niečo o 300 eur viac alebo menej. Ak použijete kalkulačku na najlacnejšie porovnanie poisťovní PZP online, tak cez výpočet získate super ceny. Vašou úlohou bude vypísať formulár, ktorý nájdete aj na hore uvedenej stránke, na ktorú vám stačí si len kliknúť. Formulár na uzavripzp.sk sa skladá z dvoch častí:

 • z údajov o vozidle
 • a z údajov o majiteľovi vozidla.

Je veľmi dôležité, aby ste vyplnili presné údaje o vozidle, pretože aj od toho sa odvíja cena PZP a takisto, ak by ste si uzatvorili tento produkt so zlými údajmi, nebude platný. Ak si nie ste istý niektorými parametrami vášho vozidla, zoberte si na pomoc technický preukaz, ktorý obsahuje všetko, čo budete potrebovať. Ide napr. o:

Pri údajoch o majiteľovi, pravdepodobne vás, formulár požaduje také informácie, ako napr.:

 • či ste už niekedy spôsobili dopravnú nehodu,
 • ako dlho ste v bezškodovom stave,
 • či ste dôchodca – https://www.uzavripzp.sk/pzp-pre-dochodcov/,
 • v akom okrese bývate,
 • číslo vášho vodičského oprávnenia,
 • dátum narodenia,
 • či máte deti do 15 rokov,
 • účet v OTP banke atď.

Nič zo zadaných údajov nebude zneužité, všetky fakty ovplyvňujú výsledok porovnania PZP online.

Čo nasleduje po odoslaní údajov?

Po vypísaní všetkého potrebného formulár odošlite a do niekoľkých sekúnd sa vám vyobrazia výsledky online porovnania PZP, v ktorých určite nájdete aj to najlacnejšie na trhu. Požiadate o to jediným klikom, dopíšete niekoľko údajov o vás a na mail vám bude doručených niekoľko dokumentov, v rámci ktorých zmienime dočasnú zelenú kartu, ktorú si musíte vytlačiť. Platí však len 30 dní, takže si dajte pozor, aby ste do tejto lehoty zaplatili poistné, ináč vám toto zabezpečenie vozidla zaniká. Po zaevidovaní vašej platby vám spoločnosť odošle originál zelenú kartu, ktorá je nutná na legálne používanie daného vozidla aj v zahraničí.

Prečo žiadať a hľadať cez internet?

Dnes je už všetko, vrátane akýchkoľvek druhov poistení, dostupné na internete. Na čo zbytočne strácať čas návštevami mnohých pobočiek, ktorých pracovníci žiadajú časovo náročné konzultácie. Zisťovanie ponúk takýmto spôsobom vás môže pripraviť aj o hodiny času, o peniazoch ani nehovoriac. Ak sa však budete sústrediť na požiadanie a porovnanie PZP online, buďte si istý, že získate to najlepšie a najlacnejšie. To, čo potrebujete si jednoducho vyberiete z prehľadnej ponuky, bez toho, aby ste niekam chodili alebo za to platili.

Policajná kontrola bez bielej karty môže byť veľký problémMáte na pokuty?

Ak sa vám zdá cena privysoká, je na čas vyskúšať online porovnanie, ktorý vám urobí bezplatný výpočet všetkých dostupných ponúk. Uvidíte, že ho môžete získať aj, ľudovo povedané, za šupky. Vyššie spomínaných 300 eur totiž nemusí predstavovať len rozdiel medzi jednotlivými produktmi, ale aj pokutu, ktorú by ste zaplatili, ak by vás policajti náhodou zastavili a zistili by, že sa neviete preukázať zelenou kartou, ktorá slúži ako dôkaz toho, že tento typ povinného zabezpečenia na vozidle máte.

Katastrofálnejšie následky by pre vás malo to, ak by ste s vozidlom, ktoré nemá PZP, spôsobili dopravnú nehodu. Pokuty sa v takom prípade pohybujú v oveľa vyšších rozmeroch, aj v niekoľko miliónových. Okrem toho musíte zaplatiť aj škody, ktoré ste spôsobili všetkým vozidlám.

Nielen auto spadá pod túto povinnosť

PZP sa netýka len auta, ale aj iných motorových a nemotorových dopravných prostriedkov, ktoré sú súčasťou cestnej premávky. Ide napr. o motocykel, dodávku či iné ťažšie vozidlá, prípojné vozidlá, ako napr. prívesný vozík atď. Mnohí sa riadili tým, že vozidlo, ktoré má evidenčné číslo, potrebuje toto zabezpečenie, no skutočnosť je taká, že aj niektoré špeciálne vozidlá, ktoré nemajú evidenčné číslo, ho tiež potrebujú. Ide napr. o poľnohospodárske stroje, vozidlá s EČV typu C, vysokozdvižné vozíky atď.

Výšky všetkých sankcií, ale aj to, aké vozidlá majú poisťovaciu povinnosť si viete nájsť aj v zákone o povinnom zmluvnom poistení. Ak by ste však potrebovali aj iné informácie, skúste sa pozrieť na tento článok sem.